6.6kV 27MWの負荷試験を実施‼

某工場における自家発電用ガスタービン発電装置(計27,000kW、6600V)の100%負荷試験を実施いたしました。

2020年10月23日